Om het voor u zo helder mogelijk te houden wordt de SUP-toeslag apart berekend en getoond in onze webshop (bij het afrekenen), orderbevestiging en factuur.

Voor welke productgroepen geldt de opslag?

De bovengenoemde SUP-opslag geldt voor o.a. de volgende productgroepen:
- Karton met (bio)coating
- PLA
- Suikerriet met (bio)coating

De bovengenoemde SUP-opslag geldt NIET voor de volgende productgroepen:
- Palmblad
- Suikerriet
- Hout
- Papier
- Karton (zonder coating)
- Bamboe (zonder coating)
- Paperwise (zonder coating)

*voor ieder product wordt inzichtelijk gemaakt of de SUP-opslag van toepassing is.

Afvalbeheerbijdrage verpakkingen
Als we het hebben over verpakkingen gaat het om alle producten, vervaardigd van materiaal van welke aard dan ook, die kunnen worden gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren en aanbieden van andere producten, van grondstoffen tot afgewerkte producten, over de gehele weg van producent tot gebruiker of consument.

Om het voor u zo helder mogelijk te houden wordt de SUP-toeslag apart berekend en getoond in onze webshop (bij het afrekenen), orderbevestiging en factuur.